VILKÅR FOR IDRETTSLAG:


1. GENERELLE

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for idrettslag som deltar i quiz-konsetet til KlubbQuiz AS.

1.2 KlubbQuiz AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene underveis. Idrettslaget vil bli notifisert om slike eventuelle endringer i skriftlig form.

 

2. BESTILLING AV EGEN KLUBBQUIZ-NETTSIDE

2.1 Ønsker ditt idrettslag å ta del i KlubbQuiz, skjer søknad via eget skjema. Send en epost til [email protected], eller bruk vårt kontaktskjema på klubbquiz.no for å få tilsendt søknadsskjema

 

3. KOSNTADER

4.1 Det er ingen oppstartskostnader for idrettslaget ved å ta del i KlubbQuiz. 

4.2 Det er ingen løpende abonnementkostnader eller lignende for idrettslaget ved å ta del i KlubbQuiz.

 

5. UTBETALING AV OMSETNING

5.1 Av all omsetning KlubbQuiz AS har samlet inn for idrettslaget, utbetales 2/3 til idrettslaget. 1/3 beholdes av KlubbQuiz AS, og dekker blant annet server, domener, grafisk design, trykkmateriell, administrasjon og webutvikling.
5.2 Hver måned leverer KlubbQuiz AS avregning til idrettslaget, som viser hvor mye omsetning idrettslaget har generert.

5.3 Utbetaling av idrettslagets andel skjer månedlig, ved at idrettslaget fakturerer KlubbQuiz AS sin andel.

 

6. AVTALE OG OPPSIGELSE

6.1 Ved inngåelse av avtalen settes en avtalevarighet på 1 år. Avtalen fornyes med 1 år av gangen dersom ikke annet er avtalt.

6.2 Dersom idrettslaget ønsker å avslutte sin deltagelse i KlubbQuiz, kan dette gjøres når som helst, i skriftlig form til [email protected].

 

 

VILKÅR FOR SLUTTBRUKER (QUIZ-DELTAGERE):

 

1. GENERELLE

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for din bestilling av abonnement eller enkeltquiz hos KlubbQuiz AS.

1.2 KlubbQuiz AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.

1.3 For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, vennligst kontakt:

KlubbQuiz AS, Sørengkaia 159, 0194 Oslo.

E-post: [email protected]

 

2. KJØP AV ABONNEMENT ELLER ENKELTQUIZ

2.1 Et kjøp registreres når du har fylt inn din kortinformasjon i skjemaet på nettsiden, og trykker “betal”.

2.2 Ordren registreres på brukerkontoen du er logget inn med når du legger inn ordren.

2.3 Dersom du bestiller en enkeltquiz trekkes 19 NOK fra betalingskortet du har oppgitt.

2.4 Dersom du bestiller abonnement, vil det automatisk trekkes 39 NOK per måned fra betalingskortet du har oppgitt. Abonnementet løper helt til du velger å si opp abonnementet, hvilket du kan gjøre under “min side”.

 

3. PRISER OG TRANSAKSJONSKOSTNADER

3.1 Alle priser er oppgitt i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. transaksjonsgebyrer- og avgifter.

 

4. BETALING

4.1 Betalinger gjennomføres via betalingssystemet til Bambora Checkout.

 

5. ANGRERETT OG OPPSIGELSE AV ABONNEMENT

5.1 Dersom du har kjøpt abonnement, kan du når som helst si opp abonnementet under “min side”. Du vil fortsette å kunne bruke tjenesten som abonnent ut den gjeldende perioden (30 dager fra siste autotrekk), men blir ikke trukket på nytt påfølgende måned.

5.1 Dersom det har skjedd en feil og du ønsker å trekke bestillingen, skal tilbaketrekning skje i skriftlig form via e-post til [email protected]